Pochylenie Kanału Elbląskiego

Pochylnie Kanału Elbląskiego to niewątpliwie najbardziej znane urządzenia hydrotechniczne na wodnej trasie kanału. Pochylnie powstały by zniwelować różnicę poziomów wynoszącą 99,5 m pomiędzy Buczyńcem a jeziorem Drużno i udrożnić szlak wodny. Pierwsze cztery pochylnie: Jelenie, Oleśnica, Kąty i Buczyniec uruchomiono w 1860 roku zaś piątą pochylnię Całuny oddano do użytku dopiero w roku 1881. Do dziś pochylnie są największa trakcją turystyczną Kanału Elbląskiego i słynnym zabytkiem w skali światowej.

Pochylnia Całuny  – kilometr 46,0

Tel: 510 043 037 lub 55 248 7092
Jest pierwszą pochylnią od strony jeziora Drużno i miasta Elbląg. Pochylnia oddalone jest o 5,7 km od jeziora Drużno i 1,4 km od kolejnej pochylni Jelenie. Jest to zarazem najmilejsza pochylnia na szlaku kanału. Różnica wysokości pomiędzy stacjami górną i dolną wynosi 13,8 m, a długość torowiska 352 m. Pochylnia ta ma również inny napęd do transportu wózków niż pozostałe 4 pochylnie, gdzie zastosowano koła wodne. W pochylni Całuny zastosowano bardzo nowoczesną jak na ówczesne czasy, turbinę wodną typy Francisa, która ma znacznie mniejsze zużycie wody niż koła wodne. Na górnej i dolnej stacji są umocnione nabrzeża gdzie można przycumować i poczekać na przeprawę. Postawiono tu drewniane stoły z ławami gdzie można odpocząć i się posilić oraz ToiToi. W maszynowni na górnej stacji zakupimy bilety na pokonanie wszystkich 5 pochylni.

Pochylnia Jelenie

kilometr 43,9
To druga pochylnia płynąc od strony jeziora Drużno i miasta Elbląg. Różnica wysokości pomiędzy stacjami wynosi 21,9 m, a długość torowiska 433 m. Napęd do transportu wózków jest tradycyjny tj. koło wodne. Taki też napęd jest na wszystkich kolejnych pochylniach. Na górnej i dolnej stacji są umocnione nabrzeża gdzie można przycumować. Przy dolnej stacji zlokalizowany jest zrzut wody, na który trzeba zwrócić uwagę, gdyż silny prąd może zepchnąć w kierunku dalb lub zmienić kurs jednostki. Radzimy poczekać kilka minut na zmniejszenie nurtu zrzutu wody. Do kolejnej pochylni Oleśnica jest 1.8 km.

Pochylnia Oleśnica

  – kilometr 41,6
Jest trzecią (środkową) i zarazem największą pochylnią. Jej wysokość to 24,2 m a długość torów 479 m. Osobliwością tej pochylni jest przejście rzeki Klempa pod torowiskiem. Przy górnej stacji zobaczymy maszynownie pochylni oraz pobliskie zabudowania gospodarcze. Na dolnej i górnej stacji są umocnione nabrzeża z pachołkami do cumowania.

Pochylnia Kąty

  – kilometr 39,1
Czwarta pochylnia na szlaku kanału.  Wysokość pomiędzy stacjami wynosi 18,8 m a długość torowiska 404 m. Na górnej stacji pochylni zlokalizowane są wiaty z ławami gdzie można odpocząć i się posilić. Również i na tej pochylni na dolnej stacji zlokalizowany jest zrzut wody z kanału obiegowego. Również i tu zalecamy zachować ostrożność z uwagi na silny nurt zrzutu wody. Do kolejnej i ostatniej już pochylni Buczyniec jest 1.5 km.

Pochylnia Buczyniec

– kilometr 36,7

Tel: 510 043 037 lub 55 248 7092

Jest ostatnią i piąta pochylnią od strony Jeziora Drużno i miasta Elbląg. Odległość od poprzedniej pochylni Kąty do dolnej stacji pochylni wynosi 1,5 km. Różnica poziomów pomiędzy stacjami to 20, 6 m zaś długość torowiska wynosi 490 m. Zatem jest to najdłuższa pochylnia na szlaku Kanału Elbląskiego.
Na górnej stacji znajdziemy Muzeum Kanału Elbląskiego z ciekawymi zbiorami związanymi z historia budowy Kanału Elbląskiego. Nieopodal muzeum jest toaleta, parking oraz mały bar gastronomiczny z hamburgerami, frytkami i napojami. Drugi parking oraz pole namiotowe położone jest przy dolnej stacji. Z górnej stacji do maszynowni pochylni prowadzi malownicza ścieżka gdzie zobaczyć możemy ogromne zabytkowe koła zębate z maszynowni pochylni. W maszynowni pochylni Buczyniec można kupić bilety na przejście wszystkich 5 pochylni jeśli płyniemy w drugą stronę.

Różnice wysokości między pochylniami w metrach:

Pochylnia Buczyniec  20,62
Pochylnia Kąty  18,88
Pochylnia Oleśnica  24,20
Pochylnia Jelenie  21,99
Pochylnia Całuny  13,83